Make your own free website on Tripod.com

Vetrenjače male snage od 0.5 do 2 kw 12/24v dc

Krovna montaža vetrenjače.Primena
Obezbedjuje se električna energija za objekte udaljene od mreže, kao sto su: vikend kuće, salaši, pojate i drugi objekti gde je potrebno nezavisno napajanje električnom energijom. Struja koja se proizvodi u alternatoru, akumulira se u akumulatorima i koristi se za potrošače manjih snaga: svetlo, televizore, radio stanice, frižider, punjač za mobilni itd.

Moguće je napajanje potrošača koji se inače napajaju naizmeničnim naponom iz gradske mreže korišćenjem odgovarajućih DC/AC pretvarača.

    Tehničke karakteristike
  • Prečnik elise je 2.5 m -5.0 m (zavisno od snage i jačine vetra).
  • Alternator 12V ili 24V DC sa ugradjenim samopobudjivanjem (ne koristi energiju iz akumulatora kad nema vetra (u mirovanju).
  • Brzina vetra je 5 m - 30 m u sekundi.
  • Pri manjoj brzini vetra struja punjenja je oko 3A, a pri većoj je maksimalna sto zavisi od napunjenosti akumulatora i jačine alternatora.
  • Minimalni broj obrataja elise je 1.5 obrtaja u sek. pri čemu se dobija struja od 3A
  • Maksimalni obrtaj elise je 4 obrtaja u sek. gde je struja maksimalna

Preporuke za montažu

Prilikom montaže treba voditi računa o lokaciji prvenstveno zbog turbelencije. Preporuka je da u prečniku od sto metara ne bi trebala da postoji nikakva fizička prepreka (šuma, stena, kuća..).
Svi veći elementi vetrenjače su demontažni. Postolje teba da bude dovoljno čvrsto da bi izdržalo jake udare vetra i prilagodjeno terenu.
Postolje ne ide u kompletu sa vetrenjačom.


Iskustva iz prakse

Generator vetrenjače - demonstracija rada generatora. Generator je konstruisan da radi sa malim obrtaja, tako da lagano okretanje rukom pali sijalicu od 21w.

Do sada je proizvedeno i prodato nekoliko primerka vetrenjača i one rade bez ikakvih problema. Iskustvo je pokazalo da su retki dani bez dovoljno vetra koji ne obezbedjuje, da se akumulira energija od 1kWh, ili više. Ova energija je dovoljna, da na primer, obezbedi svetlo u tri prostorije sa sijalicama od 60W/230V (ukoliko se koristi DC/AC pretvarač) za 5 časova. Ukoliko se osvetljenje izvodi sa automobilskim sijelicama od 25W, onda se 4 sijalice mogu napajati 10 časova

Pozitivno iskustvo sa vetrenjačom sa alternatorom dovelo je do razvoja elektro-generatora koji je namenski konstruisan da se pogoni elisom. Na ovaj način se izbegava primena mehaničkog multiplikatora, pa vetrenjača radi sa većim iskorišćenjem i mirnije. Na slikama se vide detalji generatora kao i demonstracija njegovog rada kada se koristi ručni pogon.

Završen prototip generatora spreman za probu. Desno dole sijalica ugašena. Umesto elise privremeno montirana ručica za okretanje generatora. Detalji konstrukcije generatora vetrenjače 1

Detalji konstrukcije generatora vetrenjače 2 Detalji konstrukcije generatora vetrenjače 3 Elisa  vetrenjače

krovna montaža, pogled otpozadi stubna montaža vetrenjače vetrenjača na terenu


Podaci za kontakt i dodatne informacije:
Dragan Lazić
tel:030/491-057
mob:060/449-10-57
19210 Bor